Scouting: Samenwerken,

vermaak en vriendschap

Pio-Patrouillewedstrijden

Verkenners Middag Niels
14 Maart 2015

Aangezien een goede knoop het halve werk is, en je wanneer je een keuken pioniert natuurlijk graag wilt dat deze stevig blijft staan was de tweede opkomst van de patrouillewedstrijden een pionier opkomst. Hoe dit ging vertellen de patrouilles zelf in hun logboek.

Toen ik op het terrein aankwam wist ik eigenlijk nog niet wat er ging gebeuren. Maar toen hoorde ik dat we gingen pionieren en dat je punten kun krijgen met aftekenen. Dus ik was van plan om nog voor de opkomst vuur maken af te tekenen en daarna iemand zo hoog mogelijk de boom in te krijgen. Dus ik ging naar de leiding om af te tekenen maar ik kreeg het niet af voor de opkomst. 


Dus ik ging naar de vlag en Karel (mijn PL) en Jasper (mijn APL) gingen de vlag houden. En toen moest ik aan het werk (zucht). Maar ik moest niet lang werken want ik ging verder met aftekenen. Toen leerde Robin mij van alles extra van vuur. En omdat hij dat deed duurde het aftekenen heel lang. En dus kon ik niet helpen met het bouwen. Omdat ik dus de hele tijd niet hielp kreeg ik niks mee en wist ik niet dat we tweede waren tot de eind vlag.
Mees, Sperwers middag


De PL en de APL waren allebei afwezig.
Na de vlag gingen we pioneren. De opdracht was om een bouwwerk van minstens 2 meter hoog te pioneren. Ons bouwwerk bestond uit een drie poot met een horizontale balk tussen de driepoot en een boom. Aan de horizontale balk hingen we touwen waarmee je omhoog kon klimmen.

We kregen taart! Yippie!

Na het taart eten en het afbreken van de bouwwerken en opruimen van de materialen was de 
eindvlag.


Fionn, Valken

Foto's van deze opkomst vindt u hier.

Niels