Het uniform

Scouting staat al sinds zijn begindagen bekend om het uniform. Als je aan scouting denkt, denk je aan uniforms in beige, groen of rood. Waarom dragen we bij scouting het uniform? En hoe ziet het uniform van een HMG'er er uit?

Waarom dragen wij een uniform?

Leden van Scouting Nederland dragen tijdens scoutingactiviteiten het uniform. Het uniform symboliseert in de eerste plaats de gelijkheid van alle leden van scouting. Dit bevordert actief het broederschap en het wederzijds respect.

Het uniform staat voor alle morele waarden van een scout, zoals omschreven in de wetten van de speltakken. Iedereen kan vertrouwen op een scout. Om dit uit te stralen naar de buitenwereld, dragen wij allemaal het uniform. Het is een identificatiemiddel voor andere leden van Scouting en voor de maatschappij.

Als lid van scouting maak je een groei door in verantwoordelijkheid, successen en prestatie. Het uniform laat deze groei zien in de vorm van insignes en andere tekens op het uniform. Het biedt daarmee een uiting van de groei als mens.

De functies van het uniform gaan veel verder dan het functionele. Hierom hechten we bij de HMG veel waarde aan het uniform. HMG'ers zijn er trots op. Op het uniform is daarom geen plaats voor o.a. reclame.

Verder is het uniform gewoon handig. Het is licht, sneldrogend, UV-werend, oersterk, goedkoop en je bent herkenbaar voor leiding en andere scoutingleden.

Het HMG-uniform

Het uniform wordt gedragen door alle scoutinggroepen in Nederland. Elke scoutinggroep doet dat op een eigen manier, dus ook de HMG. Een flink aantal delen van het uniform zijn gebaseerd op traditie, gevoed door de rijke en bevlogen historie van de HMG. Hierna volgt een uitgebreide uitleg van de onderdelen van het uniform en hun eigenschappen. Schaf hier op je uniform aan.

De Das

Alle HMG'ers dragen de groepsdas. Deze is voor alle speltakken hetzelfde. De das is donkergroen. Op de rechte hoek (90 graden) dient strak binnen het stiksel het dasanker aangebracht te zijn. Als een HMG'er geïnstalleerd is geweest als welp, dient die daarnaast een knoopje (halve steek) in elk van de twee scherpe hoeken te hebben.

De das wordt tot het dasanker opgerold om de langste zijde en om de nek gedragen. De das wordt om de nek vastgezet met een HMG-dasring. Op de HMG-das horen geen andere dasringen of kralen thuis.

De Blouse

De blouse, vaak incorrect benoemd met de term "uniform" is de Scout-Fit. Deze is voor de Bevers rood, de Welpen groen, de Verkenners beige en de Rowans brique (wijnrood).

Op de blouse van alle speltakken zijn minimaal de volgende tekens aangebracht:

  • Het installatieteken, midden op het linkerborstvakje.
  • Het eigen speltakteken, midden op de rechterborstvakje.
  • Het groepsnaambandje, op de rechterarm, 3 centimeter vanaf de bovenkant van de arm.
  • Het regioteken, op de rechterarm, recht onder het groepsnaambandje.

Op de blouse van alle speltakken zijn eventueel de volgende tekens aangebracht:

  • Kwalificatietekens, kort boven het rechterborstvakje. Alleen voor leiding.
  • Nederlands vlaggetje, boven het rechterborstvakje en eventuele kwalificatietekens.
  • Evenementenbadges, boven het linkerborstvakje.
  • Evenementenbandjes, op de linkerarm in 1 rij onder elkaar. Meer dan 5 bandjes onder elkaar doet afbreuk aan de uniformiteit.
  • Insignes, op de linkerarm, onder eventuele evenementenbandjes.

Op de blouse van bevers zijn geen extra tekens aangebracht.

Op de blouse van welpen is het nestteken aangebracht, op de linkerarm, 10 centimeter vanaf de bovenkant van de arm. Daarnaast dragen gidsen en hulpgidsen respectievelijk 2 en 1 gele band om de linkerarm, onder en daarna boven het nestteken.

Op de blouse van de verkenners is met een epaulettenleer de patrouillelinten aangebracht. Daarnaast dragen PL en APL respectievelijk 2 en 1 witte band, verticaal aan de linker- en daarna rechterkant van het rechterborstvakje.

Op de blouse van de Rowans is is met een epaulettenleer de rowanlinten aangebracht, welke van binnen naar buiten de kleuren geel, groen, rood zijn.

Op de blouse van bestuursleden wordt in plaats van het speltakteken de vrijwilligersbadge gedragen. De voorzitter van de HMG draagt een zwarte baret met een pluim in de kleurstelling groen-wit-groen gedragen.

Hoofddeksel

Met de wat spartaanse term hoofddeksel bedoelen wij de scout-cap, welpenpet, baret en vierdeukshoed die door verschillende speltakken gedragen worden. Deze bespreken we hieronder per speltak.

De bevers dragen eventueel een scout-cap. De beverleiding draagt geen hooffdeksel.

De welpen dragen de welpenpet. Midden op de voorkant van de welpenpet is de wolvenkop aangebracht. De welpenleiding draagt een vilten vierdeukshoed, waar in het midden van de hoed een hoedplaat met volvenkop is aangebracht. Een groene voor de Teamleider, een rode voor gewone leiding.

De verkenners dragen een zwarte baret. Op de baret is een stalen lelie (fleur-de-lis) aangebracht. De verkennersleiding draagt een zwarte baret met een pluim. Een groene voor de Teamleider, een rode voor gewone leiding.

De rowans dragen een groene baret. Op de baret is een stalen lelie (fleur-de-lis) aangebracht. De rowanbegeleiding draagt een groene baret met een pluim. Een groene voor de Teamleider, een rode voor gewone leiding.

Overig

Alle HMG'ers dragen bij voorkeur een blauwe spijkerbroek als onderdeel van het uniform.

Uniforminstructie

Het uniform is een belangrijk onderdeel van een HMG'er. Hij wordt geacht bij ceremoniën en op verzoek het hele uniform te dragen. Ceremoniën zijn het hijsen en strijken van de vlag en publieke vertegenwoordigingen zoals de Dodenherdenking. Hierna volgen enkele voorschriften voor het gebruik van de kledingstukken.

De das

De das wordt bij alle scoutingactiviteiten in principe de hele tijd gedragen. De dasring bevindt zich bij ceremoniën zo hoog mogelijk aan de das opgetrokken. Daarbuiten mag de dasring op "zomerstand" geplaatst worden. Dit betekent dat de uiteinden van de das tweemaal van boven naar onder door de dasring heen gehaald worden. Hierdoor ontstaat een ringvormige das.

De blouse en het hoofddeksel

De blouse en het hoofddeksel wordt in principe de hele opkomst gedragen. Bij warm weer is het dragen van de blouse en het hoofddeksel buiten de ceremoniën en binnen het eigen terrein niet verplicht. De blouse wordt altijd in de broek gedragen.