Vrienden van de HMG

Na er jaren over te praten, is in april 2019 de Stichting Vrienden van de HMG opgericht. We hebben ons twee doelen gesteld en daar hebben we jou bij nodig!

Het belangrijkste doel van de stichting is het financieel ondersteunen van de HMG, door donateurs te werven en hun bijdrage te delen met de HMG. Daarnaast geven we de donateurs de mogelijkheid elkaar weer eens te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.

Je wordt donateur van de stichting door minimaal 50 euro per persoon per jaar te doneren aan de Stichting Vrienden van de HMG. Meld je aan via de website: www.hmg-vrienden.nl

De helft van de minimale bijdrage, en alles van eventuele extra bijdrages, geven aan een doel ‘ter meerdere eer en glorie van de Hopman Masselman Groep’. De andere helft van de minimale bijdrage besteden we aan het organiseren van een geweldige, jaarlijkse avond op de Sparrenlaan, met eten en drinken, waar je mooie herinneringen kan ophalen met elkaar. De groepsraad van de HMG dient enkele voorstellen in, waarna alle donateurs tijdens deze avond samen beslissen waar we onze donatie aan besteden.

We weten dat de Sparrenlaan voor veel van jullie niet alleen een bijzondere plek is, maar dat de HMG ook een bijzonder plekje heeft in hart en hoofd. We zien jullie heel graag op onze eerste ‘Vrienden van de HMG-live’ op 6 juli 2019. Meer info volgt zo snel mogelijk en nadat je je aanmeldt als donateur.

Wil je meer weten, neem dan contact op met een van ons via info@hmg-vrienden.nl.

Wij hebben er heel veel zin in om ons hiervoor in te zetten en we hopen jullie allemaal snel weer te zien op de Sparrenlaan!

Groeten,
Feddo, Tibbe en Renzo