Nederlands Kampioenschap Pionieren 2023

Zaterdag 24 juni 2023 organiseren we het 2e Nederlands Kampioenschap Pionieren.

In 2019 organiseerde de HMG Leeuwengarde voor het eerst het Nederlands Kampioenschap Pionieren. Van de 5 deelnemende teams werd uiteindelijk de Scouting Jan Wandelaar uit Zeewolde de kampioen. Dat zijn ze nu dus al 3 jaar! Wie neemt de trofee over óf blijven ze nóg een jaar kampioen? Om een indruk te krijgen klik je op: Fotoboek NKP 2019

Bekijk de aftermovie:


Het was zo'n succes dat we ook in 2020, 2021 en 2022 graag een NKP hadden georganiseerd, maar helaas kon dat eerst niet vanwege de Covid-pandemie en in 2022 hadden de groepen zo'n vol programma's toen we wel weer opkomsten en evenementen mochten organiseren. Gelukkig staan de lichten nu weer op groen en kan in 2023 jouw pioniervirus weer uit quarantaine komen! Wie steek jij aan? Op zaterdag 24 juni 2023 gaat daarvoor het 2e NKP-competitie los. Wie bouwt het mooiste object? Wie lukt het om de eervolle titel Nedrlands Pionierkampioen te pakken? Durf jij de uitdaging aan? Meld je dan aan via het contactformulier Het Nederlands Kampioenschap Pionieren.

Vanaf het eerste ochtendlicht (5.15) start de wedstrijd voor maximaal 10 teams, om gedurende 10 uur (dus stipt tot 15:15) een uitdagend object pionieren in de Soester Duinen. Het bouwterrein is bij de brandgang bij de Sparrenlaan/HMG.

De teams bestaan uit maximaal 10 deelnemers, teams kunnen zelf bepalen wie er meedoen. Teams kunnen uit Stamleden, Roverscouts, Explorers of Leidingteams bestaan. Scouts mogen ook meedoen, mits ze onderdeel uitmaken van een team met ook een aantal volwassenen. Laten jullie zien wat jullie in je mars hebben? Het NK Pionieren staat open voor teams uit alle windstreken van Nederland.

De teams maken in maximaal 10 uur een pioniersobject in één van de deelnemersvakken welke zijn afgezet met lint. Normaal zijn de wedstrijdvakken 10 bij 10 meter, maar als een team meer ruimte nodig heeft kan vooraf dispensatie bij de wedstrijdleiding aangevraagd worden.

Alleen teamleden mogen tijdens de wedstrijd en de expositietijd de wedstrijdvakken betreden. Toeschouwers blijven buiten de vakken. Er is rond de wedstrijdvakken een veiligheidsrand van minimaal 3 meter buiten elk wedstrijdvlak.

Als er meer dan 10 teams willen meedoen worden de 10 meest uitdagende ontwerpen gekozen. Elk team moet dus vooraf hun ontwerp en plan indienen bij de wedstrijdleiding.

Er is een jury die tevens de wedstrijdleiding adviseert en toeziet op veilig werken en veilige constructies. Elk team dat meedoet levert 1 één lid die betrokken wordt bij de jurering. Zo maken we het proces van jureren transparant en betrekken we de teams actief.

Teams nemen hun eigen materialen en palen mee op één eigen aanhangwagen. Dat is ook meteen het maximum dat een team mag meenemen. Deze aanhanger moet worden aangeleverd op vrijdagavond 23 juni op de parkeerplaats voor de HMG (Sparrenlaan, Soest). De materialen worden daarna door de teams naar hun wedstrijdvlak gebracht. Teams mogen hun supporters inzetten om de materialen naar het wedstrijdvlak te verplaatsen.

Na afloop moeten de teams hun materialen weer zelf (met evt hulp van hun supporters) terugbrengen naar hun aanhanger. Teams nemen hun eigen afval mee naar huis.

Van 15.18 tot 17.18 is er tijd voor het publiek, de teams en de jury om de bouwwerken te bezichtigen en te inspecteren. Om 17.30 uur worden de winnaars bekend gemaakt en daarna start het afbreken. Rond 20.00 zijn de duinen weer leeg en wordt er voor de deelnemers een barbecue en feest op het eigen terrein georganiseerd.

Het feest is afgerond om 24.00. Deelnemers kunnen vrijdag en zaterdag slapen in eigen tenten en in beperkte mate in de gebouwen van de HMG (vooraf reserveren).

Deelnemen kost € 30,- per persoon: (dus € 300,- per team). Dit is inclusief logies indien gewenst, ontbijt, lunch en barbecue/diner op zaterdag en koffie en thee.

Aanmelden

Aanmelden doe je door een bericht te sturen via het contactformulier naar Het Nederlands Kampioenschap Pionieren.

Deelnemers informatie

 • Ieder team neemt zijn eigen bouwmaterialen mee.
 • Het bouwmateriaal van elk team moet in een aanhanger van maximaal vijf meter passen.
 • Het uiteindelijke bouwwerk moet alleen bestaan uit hout en touw. Tijdens de bouw mogen ook andere (vaker gebruikte) materialen worden gebruikt, zoals katrollen, ladders. Van te voren geconstrueerde onderdelen, (zoals, spanten, hangfietsen, stalen platen/vlonders) zijn niet toegestaan. Heb je een verzoek tot dispensatie op deze regel, neem dan vooraf contact op met de wedstrijdleiding.
 • Ieder team levert van te voren een bouwplan aan bij de jury.

Jurering

Hier staat in het kort hoe de jurering is opgezet. Een toelichting staat op de jurypagina.
Het juryformulier bestaat uit twee delen. Het eerste deel is het algemene deel waar ieder team op dezelfde categorieën wordt beoordeeld. Het tweede deel is een specialisatie. Elk team kiest één specialisatie en vermeld deze in het bouwplan. Het team zal alleen in de gekozen specialisatie punten kunnen scoren. Voor alle onderdelen van de jurering geldt: Alle onderdelen van de constructie dienen een doeltreffende bijdrage te leveren om te worden beoordeeld. De uitvoering en het eindresultaat moeten zo goed mogelijk aansluiten op hoe dit in het bouwplan is beschreven.
Het algemene deel beslaat 60% van de eindscore, de specialisatie 40%.

Algemeen
Dit deel is opgesplitst in een zestal categorieën. De categorieën worden op de jurypagina toegelicht.
Categorie en weging

 • Aangezicht 15%
 • Constructie 20%
 • Bouwproces 15%
 • Technieken 20%
 • Samenwerking 15%
 • Veiligheid 15%

Specialisatie
Voor een eerlijke puntentoekenning tussen vergelijken van verschillende soorten bouwwerken zijn er  specialisaties. Elke specialisatie is evenveel punten waard.

 • Creativiteit
 • Hoogwerken
 • Overspanning
 • Mechanisch bewegend

Veiligheid
De veiligheid is heeft een harde ondergrens. Deze wordt gewaarborgd door de veiligheidscoördinator.
Minimale veiligheidseisen:

 • Op hoogte (voeten hoger dan 2,5 m) wordt altijd gezekerd gewerkt (altijd min. 1 zekerpunt vast)
 • In en rondom een constructie waar er bouwdelen boven het hoofd komen dient iedereen met een helm te werken.

De veiligheidscoördinator heeft de bevoegdheid om te oordelen over de veiligheid en zo nodig het bouwproces stil te leggen. Voor de jurering geldt: Als er onveilig wordt gewerkt is er geen mogelijkheid tot het scoren van punten.

Veel gestelde vragen

Hoe lang mag de aanhangwagen maximaal zijn?
We houden max 6 meter aan.

Worden er pionier en bouwmaterialen etc. beschikbaar gesteld door de organisatie?
Nee, ieder team moet zijn eigen spullen meenemen.

Mag je andere materialen gebruiken dan hout en piotouw in je bouwerk?
Teams mogen andere (vaker gebruikte) materialen verwerken zoals katrollen, ladders, vaten/oliedrums maar geen specifiek van te voren geconstrueerde onderdelen (zoals hangfietsen, Stalen platen/vlonders, etc.) als je van plan bent andere zaken dan hout en piotouw te gebruiken, neem dit dan duidelijk op in je ontwerpbeschrijving en bouwplan.

Wat zijn de jury beoordelingsnormen voor de wedstrijd?
Dit staat in onder het kopje jurering. Dit kan in de loop van de tijd nog aangepast worden. Als de wedstrijd start liggen de criteria en hun weging vast. Heb je feedback voor de jury? Laat het ons weten!

 • Wow factor ontwerp (15%)
 • Technische bouwkundige kwaliteit (15%)
 • Kwaliteit bouwplan en gestructureerd werken (20%)
 • Kwaliteit en complexiteit sjorringen en knopen (20%)
 • Communicatie en sfeer in team (15%)
 • Veilig werken (15%)
  Veilig werken vraagt in ieder geval:
  • Bij ontwerp en bouwplan rekening houden met veiligheid;
  • Op hoogte werken = gezekerd werken
  • Veiligheidsplan per team

Willen jullie van te voren weten wat we willen gaan bouwen?
Ja, alle aangemelde teams krijgen t.z.t. een verzoek om hun bouwwerk te beschrijven (model/tekening) en een bouwplan en veiligheidsplan in te sturen.

Wat als er meer dan 10 teams mee willen doen?
Als er meer dan 10 teams inschrijven maken we op basis van deze beschrijvingen een voorselectie. Er kunnen maximaal 10 teams deelnemen om de organisatie voldoende overzichtelijk te houden.

Wanneer sluit de inschrijving?
De inschrijving sluit zaterdag 6 april 2023 (24.00). Dan moeten ook alle ontwerpen, bouw- en veiligheidsplannen binnen zijn.

Wanneer weten we op zijn laatst of we zijn geselecteerd voor het NKP met ons ontwerp?
Zaterdag 15 april 2023 krijgen alle aanmelders te horen of hun ontwerp wel of niet geselecteerd is.

Wij hebben geen team van 10 mensen , maar minder. Mag dat, en betaal je dan evenveel als een team van 10?
Je mag meedoen met een team van minder dan 10 deelnemers. De bijdrage is 30 euro per deelnemer, dus bij minder teamleden betaal je ook minder.

Kunnen we blijven slapen met ons team?
Ja, er is gelegenheid om op ons terrein jullie tent op te zetten en te blijven slapen. Geef dit aan bij jullie aanmelding, zodat we voldoende plekken reserveren.

Mogen we supporters meenemen?
Iedereen is welkom, toegang is gratis voor toeschouwers. Als je supporters mee wilt nemen die willen blijven slapen, mee bbq-en of iets dergelijks, geef dit dan door bij de aanmelding. Zij betalen dan naar rato mee.

Er is een feest na de wedstrijd, na de barbecue. Is dat alleen voor deelnemers?
Alle inschrijvende teams (dus ook de niet geselecteerde) krijgen een uitnodiging om te komen kijken op het NKP en om deel te nemen aan de barbecue en het feest. Ook de supporters die meegereisd zijn met hun team zijn welkom op het feest.