Flip Masselman:eerste hopman

Publicatiedatum: 01-04-2009

Al ver voor de oorlog kende Soest padvindersgroepen. Een ervan droeg de naam Paltz Boyscouts. Deze groep werd opgericht 12 oktober 1938 door Flip Masselman. De officiële installatie vond plaats in februari 1939,waar Flip Masselman door ir .F.J.Roest, onder-commissaris van district ‘t Gooi als eerste hopman van de groep werd geïnstalleerd. Vermoedelijk is de foto hierboven tijdens deze gebeurtenis op die middag in het openluchttheater genomen.

Flip Masselman kwam in 1935 vanuit Zeist met zijn ouders mee naar Soest. Hij was bekend met de padvinderij. In Zeist was hij lid van de Bisongroep waar hij voortrekker was. In Soest sloot hij zich aan bij de padvinderij en had hij als hopman de leiding van de Paltz Boyscouts. Niet lang want het waren woelige tijden. Masselman moest zich in de mobilisatie melden in militaire dienst. Hij zat als marinier in Walcheren en later op Terschelling. In die tijd was hij nog wel eens thuis in Soest aan de Schoutenkampweg waar hij woonde maar de scoutingactiviteiten kwamen op een laag pitje te staan. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog maakte helemaal een einde aan alle padvinders activiteiten. De Duitse bezetter wilde dergelijke groepen wel aan de Jeugdstorm koppelen maar dit werd afgewezen. Jan Steendelaar schreef er in 2005 over in Van heidehut tot residence.

‘In 1940 nam Masselman het initiatief tot de oprichting van een paramilitaire organisatie, die hij de ‘Nederlandse Oranje Vrijschaar De Leeuwen-Garde noemde en waarvan hij zelf als ‘commandeur’ de leiding nam. Bij de verzetsgroep sluit zich ook aan zijn collega-marinier en oud-padvinder bij de Bisons Andries Stemerding uit Soesterberg; die in Rotterdam brandweerman is bij het Gerechtshof. Verzetsdaden van de Garde waren vooral spionage en sabotage door brandbom aanslagen op de Duitse schepen in de Rotterdamse havens. Op 21 augustus 1941 werd Masselman als gevolg van verraad, nota bene door een familielid dat lid van de NSB was, gearresteerd. Hij heeft zich in Duitse gevangenschap en tijdens martelende verhoren zo moedig gedragen dat hij de Leeuwen-Garde buiten schot kon houden. Ook gaf hij geen enkele naam prijs; niemand is dan ook door zijn toedoen gearresteerd.Later kreeg de bezetter toch meer greep op het verzet en werd de Leeuwen-Garde alsnog opgerold. De belangrijkste leden van de groep werden ter dood veroordeeld, onder wie Masselman. Zij werden allen op 29 december 1942 op de Leusderhei gefusilleerd en in een massagraf begraven. Na de oorlog werd Flip Masselman in Zeist herbegraven, waar zijn graf werd voorzien van de bekende Scouting lelie als herinnering aan de belangrijke rol die hij met name in Zeist en Soest in de scouting beweging had gespeeld. Het graf naast hem is dat van zijn scoutingvriend en mede gardist Andries Stemerding.’

Na de bevrijding kwamen alom in den lande de padvindersactiviteiten weer op gang, zo ook bij de oude Paltz Bouscouts.
We kwamen in contact met mevrouw A.H.Frankena, Zij weet zich nog vagelijk hopman Masselman te herinneren, haar twee oudere broers waren ook lid van de Paltz Scouts. Zij was toen 13 jaar en lid bij een meisjesgroep van de padvinderij. ‘In het begin van de oorlog’,vertelde ze,’ kwamen haar broers ondanks het verbod van de bezetter toch stiekem bijeen totdat ook dit te link werd.’ Op 2 april 1941 wordt in ons land de padvinderij definitief door de bezetter verboden en alle materialen waar mogelijk in beslag genomen. De Frankenaars waren een echte padvindersfamilie. Na de oorlog richtte mevrouw Frankena, toen meisje van 18 jaar, de groep de Fakkeldraagsters op. Haar broers hebben nog een rol gespeeld om de Paltz Boyscouts de groepsnaam van hun held ‘de Hopman Masselman Groep’ te geven.

Met medewerking van de Gemeente kreeg de Hopman Masselman Groep al gauw na de oorlog de beschikking over een terrein aan de Sparrenlaan. Op die locatie huizen we nog steeds en De Hopman Masselman Groep is springlevend. We voelen ons soms meer padvinders dan scout en dragen allemaal met trots nog het gehele uniform. Wellicht heeft onze historie en dit prachtige plekje van Soest ermee te maken dat we écht trots zijn op onze groep. Er is in de duinen en de mooie bossen van Soest nog veel te leren en te verkennen. Maar bovenal beste padvinders of scouts; hou moed en de standvastigheid van jullie oude hopman Flip Masselman in gedachte.

Bron: Historische Vereniging Soest/Soesterberg. Verkregen op 18-07-2017 van http://www.verdwenensoest.nl/artikel/35/flip-masselman%3Aeerste-hopman.html