Algemene contactgegevens

Terrein en clubgebouwen
Sparrenlaan 22
3768 BG Soest

Postadres
Postbus 3307
3760 DH Soest
E-mail: via het contactformulier

KvK-nummer: 32138148
IBAN: NL75 RABO 0172 9257 46
T.N.V. Hopman Masselman Groep te Soest
BIC: RABONL2U

Dringende gevallen
Voor contact met het bestuur kunt u in dringende gevallen bellen met telnr. 06-22071655.

Facebook
https://www.facebook.com/HMGSoest

Vertrouwenspersoon

De HMG heeft een vertrouwenspersoon waarmee u kunt overleggen hoe u bepaalde problemen die u signaleert bespreekbaar kunt maken. Ook kunt u hier ongewenst gedrag in de groep door leden of leiding signaleren. Wij zijn een open groep en beschouwen direct contact als een belangrijkste basis onder wederzijds vertrouwen tussen leden, ouders en vrijwilligers.

Als er bij u verschillen in verwachtingen leven, onduidelijkheid over werkwijzen en afspraken bestaan of u van mening bent dat er sprake is van onveilig of ongewenst gedrag, ga dan respectvol met elkaar in gesprek. Als u in het direct contact niet tot een tevredenstellende oplossing komt adviseren we ouders en leden om contact op te nemen met de voorzitter van de groep of de groepsbegeleider en uw verzoek of klacht voor te leggen. Voor die gevallen waar deze werkwijze niet toereikend is, is de vertrouwenspersoon beschikbaar.

Via het contactformulier kunt u direct contact opnemen met onze vertrouwenspersoon, Gertjan Hoekstra.